Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
7513257
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Opiniodawcza » 2001

2001 rokWyniki działalności opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i charakter wydanych opinii w 2001 roku

 

 

Wyszczególnienie

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

2001 r. – ogółem

1352

1021

324

7

suma kontrolna

1352

1021

324

7

a) możliwość spłaty kredytów lub pożyczek

208

202

6

0

b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacją o stanie mienia j.s.t.

203

75

128

0

c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

219

129

88

2

d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. i zadań zleconych j.s.t.

222

145

76

1

e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium

220

195

21

4

f) opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych

2

2

0

0

 Lista załączonych plików      
Wyniki dzialalnosci 2001 (17.6kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Urszula Kopka

Ilosc wyswietlen:

8177

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2005-02-04 12:04:34

Utworzony:

2004-09-29 07:48:12

Historia zmian