Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
7513281
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Opiniodawcza » 2000

2000 rok

 


Wyniki działalności opiniodawczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i charakter wydanych opinii w 2000 oku

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

Liczba wydanych opinii

Razem

Charakter wydanych opinii

pozytywne

pozytywne
 z uwagami

negatywne

2000 r. - ogółem

1250

872

374

4

a) możliwość spłaty kredytów lub pożyczek

187

180

7

0

b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacją o stanie mienia j.s.t.

210

47

163

0

c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

219

136

83

0

d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. i zadań zleconych j.s.t.

219

134

84

1

e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium

219

196

20

3

f) opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych

3

3

0

0

g) możliwość sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego

193

176

17

0

 

 

 

 Lista załączonych plików      
Wyniki dzialalnosci 2000 (20.7kB) pobierz pokaż

Redaktor:

Urszula Kopka

Ilosc wyswietlen:

8212

Zródlo:

Ostatnia zmiana:

2005-02-04 12:16:19

Utworzony:

2004-09-29 07:49:11

Historia zmian