Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Wyszukiwane slowo:


Licznik odwiedzin
7513317
od 14 lipca 2004DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Opiniodawcza » 2006

Opinie Składów Orzekających w 2006 roku

Tabela 0.  Wyniki działalności opiniodawczej izb i charakter wydanych opinii w 2006 roku   
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  Liczba wydanych opinii
Razem Charakter wydanych opinii
pozytywne pozytywne
 z uwagami
negatywne
1 2 3 4 5 6
1                    1993 r. 4 030  3 067  793  170 
opinie w sprawie:        
     a) możliwości spłaty kredytów lub pożyczek, 130  129  0  1 
     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia j.s.t. 495  357  95  43 
     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 113  1 580  468  65 
     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu gminy i zadań zleconych gminom, 1 288  997  230  61 
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 0  0  0  0 
     f) opinii o zamiarze emisji papierów wartościowych, 4  4  0  0 
         
2                   2005 r.- ogółem 19 528  16 588  2 844  96 
     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek lub wykupu papierów wartościowych 2 988  2 925  55  8 
     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst 3 069  1 768  1 282  19 
     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 2 986  2 338  637  11 
     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst  2 986  2 344  633  9 
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 2 969  2 871  74  24 
     f) opinii o o możliwości wykupu papierów wartościowych, 86  83  3  0 
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, 4 420  4 246  160  14 
  h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium 24  13  0  11 
 
3                   2006 r.- ogółem 1 702  1 470  217  15 
     a) możliwości spłaty kredytów, pożyczek  406  391  13  2 
     b) przedkładanych projektów budżetów wraz z informacjami o stanie mienia jst 222  113  107  2 
     c) przedkładanych informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 222  197  24  1 
     d) przedkładanych sprawozdań z wykonania budżetu jst , 222  171  50  1 
     e) wniosków komisji rewizyjnych o absolutorium, 221  211  7  3 
     f) opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych, 2  2  0  0 
     g) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego, 401  382  16  3 
h) o uchwałach w sprawie nieudzielenia absolutorium 6  3  0  3 
z tego:
4                    2006 r. - gminy 1 417  1 231  179  7 
     a) 355  342  13   
     b) 179  89  89  1 
     c) 179  161  18   
     d) 179  139  40   
     e) 179  170  7  2 
     f) 2  2     
    g) 338  325  12  1 
    h)  6  3    3 
5                   2006 r. - powiaty 161  145  15  1 
     a) 38  38    
     b) 19  9 10  
     c) 19  18 1  
     d) 19  17 2  
     e) 19  19    
     f) 0       
     g) 47  44 2 1
     h) 0       
6                    2006 r. - miasta na prawach powiatów 21  18  3  0 
     a) 5  5    
     b) 3  2 1  
     c) 3  2 1  
     d) 3  2 1  
     e) 3  3    
     f) 0       
     g) 4  4    
     h) 0       
7                   2006r. - samorządy województw 8  7  1  0 
     a) 1  1    
     b) 1    1  
     c) 1  1    
     d) 1  1    
     e) 1  1    
     f) 0       
     g) 3  3    
     h) 0       
8                   2006r. - związki międzygminne 95  69  19  7 
     a) 7  5   2
     b) 20  13 6 1
     c) 20  15 4 1
     d) 20  12 7 1
     e) 19  18   1
     f) 0       
     g) 9  6 2 1
     h) 0       

Redaktor:

Halina Gajoch

Ilosc wyswietlen:

5509

Zródlo:

Halina Gajoch

Ostatnia zmiana:

2008-07-17 12:18:24

Utworzony:

2008-07-17 12:15:54

Historia zmian